Arivest s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby nebo řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků, a tak šetříme čas i finanční prostředky svých obchodních partnerů.

Zajišťujeme veškerou personální administrativu, veškerou mzdovou agendu a jedinou starostí klienta je, kontrola kvality práce pracovníků a potvrzení množství a kvality vykonané práce (buď úkolové, nebo hodinové).

Zajišťujeme svým klientům kvalitní a zkušené pracovníky, kteří splňují jejich podmínky jak z profesního hlediska, tak z pohledu jejich firemní kultury.

Jsme připraveni přizpůsobit se Vaší směnnosti a Vašemu systému práce. Potřebné počty pracovníků jsme schopni flexibilně pokrývat.

Cílem naší agentury je poskytovat všem svým obchodním partnerům služby, které odpovídají jejich měnícím se požadavkům.

Pojistný certifikát