Naši zaměstnanci

Naše agentura práce garantuje zajištění srovnatelných pracovních a platových podmínek. Jedná se o mzdu, která je u zaměstnavatele poskytována srovnatelným zaměstnancům v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

 

Pro naše zaměstnance zajišťujeme:

Mzdu

Mzda je vyplácená agenturou práce vždy k 20. dni v měsíci. Mzda je vyplácena na základě předešlé dohody se zaměstnancem, formou výplaty v hotovosti nebo na účet zaměstnance zřízený v kterékoliv bance na území ČR.

Ubytování

Agentura práce zajistí ubytování pro zaměstnance v místě výkonu práce, ve všech případech výkonu práce. Ubytování je plně hrazeno agenturou práce.

Zdravotní péči

K dispozici je smluvní lékař agentury práce zajišťující průběžné lékařské prohlídky.

Koordinátora

K zajištění plynulého a bezproblémového chodu zaměstnání poskytujeme odpovědného pracovníka naší agentury práce, který je denně k dispozici zaměstnancům i vedoucím pracovníkům uživatele.

  • řešení problémových situací vzniklých na pracovišti uživatele
  • dodržování pracovně-právních předpisů
  • udržování a rozvíjení vztahů s uživatelem

Dopravu do zaměstnání

Agentura práce zajisti v případě potřeby dopravu zaměstnanců z ubytovacího zařízení na pracoviště poskytnutím firemního vozidla. Za předem domluvených podmínek může agentura práce zajistit, případně hradit zaměstnanci dopravu na návštěvu rodiny do místa trvalého bydliště.

Školení

Možnost zajištění odborného firemního školitele, který provádí školení všech nově nastupujících zaměstnanců, týkajících se platných bezpečnostních předpisů pro jednotlivá pracoviště, včetně ochrany životního a pracovního prostředí a požární ochrany. Zajištění zkoušek odborné způsobilosti u jednotlivých profesí (zkoušky svářečů – rozšíření, prodloužení platnosti, zkoušky – vysokozdvižní vozík, zkoušky vazače, atd.)

Pojištění

Naše společnost má sjednané zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu, dále pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené na pracovišti uživatele. Agentura práce je rovněž pojištěná proti úpadku.

Pracovní oděvy a obuv

Agentura práce poskytuje zaměstnanci pracovní oděvy a obuv.