Možnosti vzájemné spolupráce

V současné době nabízíme svým obchodním partnerům spolupráci v těchto oblastech:

Dočasné přidělení zaměstnanců / outsourcing
dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců

Dočasné přidělení pracovníků (i dlouhodobé) dle Vašich aktuálních potřeb patří mezi naše hlavní a stále častěji vyhledávané služby. Pracovníci jsou zaměstnanci naší společnosti, vyhledaní námi nebo určeni přímo obchodním partnerem. Obvykle se jedná o střednědobé či dlouhodobé úvazky.

Odpovědnost za veškeré náležitosti pracovně-právního vztahu se zaměstnancem i za vedení jeho personální a mzdové agendy přebírá naše agentura práce. Přiděleným pracovníkům zajistíme veškeré vstupní školení BOZP a PO, sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pracovní oděvy, ubytování, cestovní náhrady a další náležitosti spojené s uzavřením pracovněprávního vztahu.

Náš obchodní partner tak získá novou pracovní sílu, aniž by byl současně zatížen další nezbytně nutnou administrativou.

Zapůjčení
zaměstnanců / temporary help
dohoda o pracovní
činnosti

Krátkodobé nebo střednědobé zapůjčení pracovníků nebo vyhledání brigádníků všude tam, kde je potřeba pružné pracovní síly. Operativní poskytnutí pracovníků na přechodnou dobu. Obvykle se jedná o nárazové akce, např. v sezónních špičkách, při nových zakázkách, v době dovolených a podobně.

Zprostředkování, vyhledání kmenových zaměstnanců
podle specifických požadavků společnosti / headhunting

Jedná se zejména o různé specialisty, technicko- hospodářské pozice, pozice využívané v administrativě a na ekonomickém úseku.

Naše agentura práce vyhledá vhodné kandidáty na obsazení požadovaných pozic pro kmenový stav obchodního partnera.Tato služba je zpoplatněna jednorázovou provizí, jejíž výše je předem dohodnuta.

V rámci rozvíjení dobrých vztahů jsme ochotni pomoci obchodnímu partnerovi s obsazením personálu na vyšších úrovních kmenového stavu i bez nároku na odměnu, v případě, že s námi spolupracuje v režimu dočasného přidělení zaměstnanců.